Перейти до основного вмісту

Захист Прав Людини На Безпечне Довкілля в Україні. Проблеми та Шляхи Вирішення

Кожна людина має право на життя. Обовязок держави забезпечити безпечне довкілля. І питання не лише в забрудненні повітря, волди чи землі. Питання й в забезпеченні безпечного рівня шумового забруднення, довгострокові заходи на зменшення кількості викидів.

Захист прав людини в сфері екології


Даний пост не є науковою працею, а швидше є конспектом з вивчення проблемних питань та можливих шляхів вирішення цих проблем власними силами, силами громадської організації "Держава і право". Дослідження можливих шляхів захисту прав людини в екологічній сфері в Європейському суді з прав людини.

  1. Безконтрольне використання поліцією звукової сигналізації патрульними машинами.
  2. Вжиття владою заходів до зменшення шумового забруднення.
  3. Контроль за викидами в атмосферне повітря малими підприємствами.
  4. Контроль за викидами забруднюючих речовин транспортними засобами.
  5. Контроль за забрудненням суднами в акваторії Чорного моря.
  6. Собаки
Навколишнє середовище включає:
  • природні ресурси як абіотичні, так і біотичні, такі як повітря, вода, ґрунт, фауна і флора та взаємодія між тими ж факторами;
  • майно, що є частиною культурної спадщини; і
  • характерні аспекти ландшафту

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

ЄСПЛ: Катування, нелюдське, таке, що принижує гідність. Поводження та покарання

1. КАТУВАННЯ Визначення Три широкі сфери заборони, зазначені у статті 3, визначаються як відмінні одна від одної, але пов’язані між собою. Як зазначала Європейська комісія з прав людини у Грецькій справі (Грецька справа, звіт Комісії від 5 листопада 1969 року, Щорічник № 12): “Цілком очевидно, що може існувати поводження, до якого застосовуються усі ці категорії, бо будь-яке катування є нелюдським і таким, що принижує гідність, видом поводження, а нелюдське поводження є також таким, що принижує гідність Щоб зрозуміти, який саме тип поведінки забороняється, і до якої з категорій його слід відносити, потрібно знати про правовий зміст кожного з термінів, зазначених у статті 3. Статтю 3 можна розбити на п’ять елементів: -           катування; -           нелюдське; -           таке, що принижує гідність; -           поводження; -           покарання. Практика ЄСПЛ Катування як юридичний термін має власний правовий зміст. Суд висловив думку, що наміром укладачі

Довідка про невикористання права на приватизацію. Де її отримати?

п.20 ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян передбачено надання особою довідки з попередніх  місць  проживання  (після  1992  року)  щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду. На практиці, у звязку із неоднаковим трактуваннням Положення міськими радами різних міст постає питання: - ким видається зазначений документ - чи законною є вимога збору додаткових довідок для отримання цього документу. Ми отримали роз"яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про те, що таким документом можуть бути: - довідки органів приватизації (управління комунального майна) з попередніх місць проживання щодо невикористання права на приватизацію або - довідки Банку, що підтверджують невикористання громадянином житлових чеків для приватизації житлового фонду.

Відшкодування моральної шкоди за несвоєчасне надання житла військовослужбовцю за рішенням суду. ЄСПЛ

22 січня 2019 року Європейський суд з прав людини прийняв рішення у справі ANANKIN AND OTHERS v. RUSSIA , яке стосується виконання рішень судів про забезпечення житлом військовослужбовців. Заяву до ЄСПЛ подали 50 колишніх військовослужбовців. Під час проходження служби або після звільнення заявники подали позови до національних судів та отримали судові рішення, якими зобов'язано Міністерство оборони забезпечити їх житлом, належним їм за час проходження служби. Судові рішення вступили в законну силу та тривалий час (від 3-х до 12 років) Урядом не виконувалися. Заявники за допомогою адвоката звернулися до ЄСПЛ на тривале невиконання рішень судів Урядом. ЄСПЛ констатував порушення ст. 6 (Право на справедливий суд) та ст.1 Протоколу 1 (Захист власності) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод . Суд вказав на те, що виконання рішення суду, розглядається як невід'ємна частина "розгляду" для цілей статті 6 Конвенції, а тому тривалість з огляду з ура