Перейти до основного вмісту

Порядок набуття громадянства України.І. Умовами прийняття до громадянства України є:

     1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

     2)  подання    декларації    про    відсутність    іноземного громадянства   (для   осіб   без  громадянства)  або  зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Адвокат Винница для иностранцев     Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав,  подають  зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

     Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок  в Україні,  замість  зобов'язання  припинити  іноземне  громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

     Подання зобов'язання   припинити   іноземне  громадянство  не вимагається від іноземців,  які є громадянами (підданими)  держав, законодавство   яких  передбачає  автоматичне  припинення  особами громадянства  (підданства)  цих  держав   одночасно   з   набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими  державами,  громадянами  яких  є  іноземці,   передбачають припинення  особами  громадянства  цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

     Іноземці, які   подали   зобов'язання   припинити    іноземне громадянство,    повинні   подати   документ   про   це,   виданий уповноваженим  органом  відповідної  держави,  до   уповноваженого органу  України  протягом  двох  років  з  моменту прийняття їх до громадянства   України.   Якщо  іноземці,  маючи  всі  передбачені законодавством   цієї   держави   підстави  для  отримання  такого документа,  з  незалежних  від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;

     3) безперервне проживання на законних підставах на  території України протягом останніх п'яти років.

     Ця  умова   не   поширюється   на   іноземців   чи  осіб  без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад два роки,  і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували з громадянином України понад  два  роки  у  шлюбі,  що  припинився внаслідок  його  смерті.  Дворічний  термін  перебування у шлюбі з громадянином України не застосовується до  іноземців  і  осіб  без громадянства,  яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до пункту 1  частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію"

     4)  отримання  дозволу на імміграцію.

     5) володіння державною  мовою  або  її  розуміння  в  обсязі, достатньому для спілкування.  Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

     6) наявність  законних  джерел   існування.   Ця   умова   не поширюється  на  осіб,  яким  надано  статус біженця в Україні або притулок в Україні.


ІІ. Необхідні документи:

Для прийняття до громадянства України особа подає такі документи:

а) заяву про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 x 45 мм);

в) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для осіб без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для іноземців. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

г)  документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем (копія паспортного документа);

д) копію документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;

е) один із таких документів:

- документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;

- копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;

- документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (сліпа, глуха, німа);

є) документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше ніж дванадцять прожиткових мінімумів на одну особу (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подання заяви про прийняття до громадянства України).

Для прийняття до громадянства України особа, яка отримала дозвіл на імміграцію та перебувала з громадянином України понад два роки у шлюбі, який припинився внаслідок його смерті, подає документи, передбачені підпунктами "а" - "в", "д" - "є" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з громадянином України понад два роки;

б) копію свідоцтва про смерть чоловіка (дружини);

в) копію документа, який підтверджує, що чоловік (дружина) особи перебував у громадянстві України.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

ЄСПЛ: Катування, нелюдське, таке, що принижує гідність. Поводження та покарання

1. КАТУВАННЯ Визначення Три широкі сфери заборони, зазначені у статті 3, визначаються як відмінні одна від одної, але пов’язані між собою. Як зазначала Європейська комісія з прав людини у Грецькій справі (Грецька справа, звіт Комісії від 5 листопада 1969 року, Щорічник № 12): “Цілком очевидно, що може існувати поводження, до якого застосовуються усі ці категорії, бо будь-яке катування є нелюдським і таким, що принижує гідність, видом поводження, а нелюдське поводження є також таким, що принижує гідність Щоб зрозуміти, який саме тип поведінки забороняється, і до якої з категорій його слід відносити, потрібно знати про правовий зміст кожного з термінів, зазначених у статті 3. Статтю 3 можна розбити на п’ять елементів: -           катування; -           нелюдське; -           таке, що принижує гідність; -           поводження; -           покарання. Практика ЄСПЛ Катування як юридичний термін має власний правовий зміст. Суд висловив думку, що наміром укладачі

Довідка про невикористання права на приватизацію. Де її отримати?

п.20 ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян передбачено надання особою довідки з попередніх  місць  проживання  (після  1992  року)  щодо невикористання права на приватизацію державного житлового фонду. На практиці, у звязку із неоднаковим трактуваннням Положення міськими радами різних міст постає питання: - ким видається зазначений документ - чи законною є вимога збору додаткових довідок для отримання цього документу. Ми отримали роз"яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про те, що таким документом можуть бути: - довідки органів приватизації (управління комунального майна) з попередніх місць проживання щодо невикористання права на приватизацію або - довідки Банку, що підтверджують невикористання громадянином житлових чеків для приватизації житлового фонду.

Хто повинен ремонтувати внутрішньобудинкові мережі?

На практиці часто виникають ситуації, коли лопнув або просто протікає стояк на рівні Вашої квартири і підтоплює сусідів. Виникає питання, хто повинен платити за його ремонт та відшкодовувати збитки сусідам. Відповідь однозначна - житлова організація - ЖЕК або ОСББ на балансі яких перебуває весь будинок. Стояк відноситься до майна спільного користування, оскільки він призначений для обслуговування декількох квартир, а не лише Вашої. Згідно Закону у житловій організації з коштів, які Ви сплачуєте за утримання будинку повинен утворюватися ремонтний фонд, за рахунок якого і повинні ремонтуватися, систематично обслуговуватися внутрішньобудинкові мережі. А вже якщо прорвало трубу, яка відводиться від загального стояка для обслуговування персонально Вашої квартири, відповідальність буде покладено на ВАС. Що ж робити, якщо звернулися в ЖЕК чи ОСББ, а ремонт не виконується, оскільки посилаються на відсутність коштів. У такому випадку можна найняти спеціалістів, за власний кошт здійснити р